Tillämpning av mikrobrytare på mus

- Jul 09, 2019-

Mikroomkopplaren i musen är en komponent som internt utlöses av en metallrör. När knappen på musen har tryckts en gång, utlöses metallröret i mikrobrytaren en gång och en signal överförs till datorn och återställs sedan. Under alla knapparna på musen måste det finnas en mikrobrytare, så mikrobrytaren är faktiskt musens knapp. Funktionen av knappen på musskalet är endast för användaren att trycka på mikrobrytaren.


Mikronomkopplaren är en viktig indikator för att mäta en muss liv. Växelns mekaniska livslängd sträcker sig från 3W till 1000W gånger.


I själva verket, oavsett vilken tillverkare mikro-rörelsen kommer ifrån, är strukturen och principen liknande.


Utseende:


subminiature micro switch


Monteringsplats:


mouse micro switch


Mikroaktuatorens största tekniska funktion i brytdesignen är att förhindra förlust och förlänga dess livslängd. Dessutom finns det sätt att förbättra den elektriska kapaciteten hos de bräckliga metallerna och kontakterna, såsom utbyte av metallmaterial, såsom silver och legering.

Omkopplaren är liten, men den spelar en oersättlig roll.


Ett par:Utomhusaktivitet Klättring Gaobang Moutain i maj Nästa:Effekt av tryckknappsswitch på hushållsapparater